Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft u inzicht in de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we deze gegevens verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is Faes entertainment & events. (hierna: Faes entertainment, we)

 • Website: https://www.faesentertainment.nl
 • Inschrijfnummer KvK: 58783164
 • Adres: Albinonistraat 96, 5283 KT Boxtel
 • BTW-nummer: NL115205287

1. Verwerkingsdoeleinden

We verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheren van uw account;
 • Beoordelen, verwerken en afronden van bestellingen, retouren en klachten;
 • Onze eigen marketingdoelen en marketingdoeleinden van partijen waar we mee samenwerken;
 • Beheren van onze aanspraken in het geval dat Faes entertainment geen betaling ontvangt ondanks diverse waarschuwingen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen / afdwingen van rechten en aanspraken;
 • Het maken van analyses waaronder voor statistische doeleinden.

2. Welke gegevens verwerken we?

Faes entertainment verwerkt de volgende gegevens in haar klantenbestand:

(Van deze gegevens worden ook historische gegevens bewaard voor zover wettelijk toegestaan)

Gegevens over wie je bent

We verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboortenaam, geslacht, emailadres, telefoonnummer, wachtwoord en klantnummer.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Nieuwsbrieven worden per e-mail en alleen na aanmelding verstuurd. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om je af te melden. Je telefoonnummer zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en we verstrekken geen adresgegevens aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden via print. Faes entertainment kan aan haar verstrekte adresgegevens gebruiken voor het toezenden van reclamemateriaal van Faes entertainment of handelsnamen van Faes entertainment.

Bestelgegevens

Alle gegevens die van belang zijn om jouw bestelling te kunnen verwerken, worden verwerkt waaronder de gegevens van bestellingen, retouren, annuleringen, kortingen, (afwijkende) leveradressen, bestelkanalen en gekozen betaalmethoden.

Boekingen en betalingen

Op uw account verwerken we de leveringen, betalingen, correcties, renteboekingen, kostenboekingen, betalingsregelingen, betaalachterstanden en overige boekingen zoals automatische incasso’s.

Correspondentie en contactgeschiedenis

Alle gevoerde correspondentie (via post, email, telefoon of social media) wordt verwerkt en opgeslagen. Denk hierbij aan bevestigingen van bestellingen of retouren en aan betalingen, facturen, betaalverzoeken, rekeningoverzichten en afhandeling van klachten. Daarnaast wordt opgeslagen of je toestemming hebt gegeven voor overige diensten zoals onze nieuwsbrief of het ontvangen van een sms over de levering.

Gebruik van onze website

We houden bij welke artikelen in uw winkelmandje zijn geplaatst, welke pagina’s bezocht zijn, het apparaat waarmee je onze site bezoekt, je IP-adres, je cookie-instellingen en de cookies zelf.

Inzien en aanpassing van gegevens

Via Mijn account kun je uw gegevens inzien en waar nodig aanpassen.

3. Beveiliging van jouw gegevens

Faes entertainment maakt gebruik van beveiligde verbindingen op al haar webpagina’s en wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Als we jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. We nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. We garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

4. Transport van persoonsgegevens

We ontkomen er niet aan om uw persoonsgegevens met derde(n) te delen. We leggen hieronder uit waarom.

Mogelijke partijen

Op basis van wettelijke verplichtingen kan Faes entertainment gegevens verstrekken aan de overheid, politie, justitie en andere publiekrechtelijke organen of overige partijen. In het geval van (vermoedelijke) fraude behoudt Faes entertainment zich het recht voor om aangifte te doen bij de politie onder vermelding van de daarvoor benodigde persoonsgegevens of een extern onderzoek door een recherchebureau te laten uitvoeren. In het kader van een gerechtelijke procedure mogen we gegevens verstrekken aan de betrokken partijen waaronder advocaten, rechtsbijstand, deurwaarders, ingeschakelde deskundigen en rechtbank.

Daarnaast kan Faes entertainment gegevens aan derde(n) verstrekken voor een analyse van haar (interne) processen en/of klantenportefeuille voor een verbetering van haar dienstverlening of het (laten) uitvoeren van een enquête/klanttevredenheidsonderzoek.

Let op: voor alle gegevensverwerkingen door derde(n) heeft Faes entertainment met de desbetreffende derde(n) een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de geldende (privacy-)wetgeving.

5. Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens op voor de duur van de actieve klantrelatie en/of in het geval van een andere zakelijke relatie met Faes entertainment (bijv. een nieuwsbrief-permissie). In het geval van verwijdering van jouw account en/of het beëindigen van de zakelijke relatie op enigerlei wijze, worden jouw persoonsgegevens geblokkeerd en permanent verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten die op Faes entertainment rusten. Behouden we persoonsgegevens dan worden deze enkel gebruikt om te voldoen aan wettelijke regels/eisen en/of om onze eigen rechten en aanspraken af te (kunnen) dwingen en/of voor statistische doeleinden. We bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Informatie over jouw rechten

Als u uw rechten onder de huidige (privacy-)wetgeving wil uitoefenen, verzoeken we u om dit aan ons kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Vermeld hierbij de reden van je verzoek en je klantnummer (indien van toepassing).

Recht op inzage

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens we van u verwerkt hebben en aan welke derde(n) gegevens zijn verstrekt.

Recht op verwijdering en rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra we jouw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is voldaan zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan onze taken (bijv. in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en bij een volgend bezoek wordt deze informatie herkend/opgehaald. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:

 • U bij uw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals uw winkelmandje;
 • We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van uw interesses;
 • We kunnen herkennen welk apparaat u gebruikt als u onze website bezoekt;
 • We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Door middel van het plaatsen van cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

8. Contact

Als u wilt reageren op ons privacybeleid of je rechten wil uitoefenen, kunt u contact opnemen via één van de onderstaande methoden:

 • Via ons contactformulier;
 • Telefonisch: 06 – 51556662;
 • Via de post: Faes entertainment, Albinonistraat 96, 5283KT, Boxtel.

9. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Faes entertainment zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie, elke overeenkomst en alle correspondentie. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden.